پرینتر سه بعدی

قلم سه بعدی

300,000 تومان

موجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
موجود
موجود
موجود
موجود

پیشنهادهای شگفت انگیز!

مشاهده کامل

قطعات پرینتر سه بعدی

موجود
ناموجود
موجود

فیلامنت

فیلامنت ABS 1.75mm

100,000 تومان

ناموجود
ناموجود
ناموجود

فیلامنت PLA چوب

110,000 تومان

ناموجود